KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowny  kliencie

            Mając na uwadze należyte informowaenie Państwa w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pragniemy zauwazyć, że nasze działanie zostało dostosowane do najnowaszych zmian prawnych które weszły w życie w dniu 25 maja 2018r. W szczególności zmiany wywołane wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) [Dz.UZ. UE I.119, s.1 ].

Przedsiębiorca pod firmą K9 AXTA Jarosław Andruszkiewicz Szkolenie Psów z siedzibą Słubice ul. Poziomkowa 6, 69-100 Słubice NIP: 5992503355 tel: 505671074 e-mail: jarand78@wp.pl jest administratorem Twoich danych osobowych.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Przetwarzamy w tym przechowujemy Twoje dane osobowe:

1.     w celu zawarcia  i wykonania umowy o dzieło zgodnie z polskimi przepisami prawa na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2.     w celu zawarcia i wykonania umowy o dzieło zgodnie z polskimi przepisami prawa na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.     w celu wykonania obowiązku prawnego w wyniku zawartej przez Ciebie z nami umowy kupna-sprzedaży zgodnie z polskimi przepisami prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO) w tym m.in. obowiązków wykonywanych podczas zawierania umów kresytowych zgodnie z prawem polskim, obowiązków fakturowania zgodnie z prawem podatkowym oraz innych obowiązków wynikwających z polskich przepisów;

4.     w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (posdtawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5.     w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6.     w celu oferowania Tobie przez nas produktów i usług (MARKETING BEZPOŚREDNI) oraz produktów i usług firm z nami współpracujących co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

PRAWA KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

1.     Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania z nich kopii;

2.     Przysłujuje Tobie prawo do sporostowania i poprawniania swoich danych osobowych;

3.     Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych;

4.     Przysługuje Tobie prawo do ograniczenia przetwarzania danych

5.     Przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych;

6.     Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7.     Przysługuje Tobie PRAWO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.     Przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

a)     SPRZECIW MARKETINGOWY – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH W TYM CELU

b)    SPRZCIW Z UWAGI NA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionwego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. ZAOBLIGOWANY WTEDY JESTEŚ wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE w tych celach CHYBA ŻE WYKAŻEMY, ŻE PODSTAWY PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH PRAW LUB TEŻ ŻE TWOJE DANE SĄ NAM NIEZBĘDNE DO USTALENIA DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ.  

 

KATEGORIE TWOICH DANYCH KTÓRE PRZETWARZAMY

1.     Podstawowe dane identyfikacyjne;

2.     Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;

3.     Elektroniczne dane identyfikacyjne;

4.     Finansowe dane identyfikujące;

5.     Informacje o środkach finansowych, zobowiązania, wydatki, wypłacalność

6.     Czynności służbowe, umowy oraz ugody;

7.     Reklamacje, incydenty oraz wypadki;

8.     Dane dotyczące zamieszania;

9.     Zawód i zatrudnienie, aktualne zatrudnienie, kariera;

10.   Wynagrodzenie;

 

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom z którymi współpracujemy a bez których zawarcie przez Ciebie umowy kupna-sprzedaży jest nie możlwe. Twoje dane udostepniamy min;

1.     placówkom bankowym

2.     ubezpieczycielom

3.     innym podwykonawcom dziąki, którym możliwe jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

            Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy- sprzedaży przetwarzamy do końca         okresu przedawnenia             roszczeń z umowy kupna-sprzedaży Dane kontaktowe na potrzeby marketingu bezpośrednio    naszych produktów i usług do czasu,aż:

1.     zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania w tym celu;

2.     cofniesz zgodę jeśli powierzyliśmy je na podstawie Twojej zgody;

3.     sami ustaliliśmy, iż się zdezaktualizowały.

 

 

Szczegóły i wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w dokumencie Polityka Ochrony Danych Osobowych