KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z RODO

Uprzejmie informuję, iż Administratorem danych jest Przedsiębiorcę pod firmą Adventure Dogs z siedzibą Goepelstr. 76d, 15234 Frankfurt (Oder), Deutschland NIP: DE 352215647 tel: 505671074 e-mail: jarand78@wp.pl w związku z świadczeniem usług sprzedaży. Przetwarzamy w tym przechowujemy Twoje dane osobowe w celu zawarcia  i wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej zgodnie z polskimi przepisami prawa na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

W celu zawarcia i wykonania umowy zgodnie z polskimi przepisami prawa.

(1)   Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania z nich kopii;

(2)  Przysłujuje Tobie prawo do sprostowania i poprawniania swoich danych osobowych;

(3)  Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych - jeżeli uważasz, iż nie mamy prawa przetwarzać Twoich danych osobowych możesz zażądać abyśmy je usuneli;

(4)  Przysługuje Tobie prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem  mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub nie chcesz żebyśmy je usuneli bo są Tobie potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych; 

(5)  Przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od Nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Masz prawo również zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrenio innemu podmiotowi.

(6)  Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z prawem, masz prawo złożyć w takiej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Pspbowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

(7)  Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody na przewarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

 

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem. Podanie prze Ciebie danych, które żądamy jest wymogiem prawnym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jednakże podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania żądanych danych możemy odmówić zawarcia umowy.